CÁCH GHIM THƯ MỤC VÀO THANH TASKBAR

CACH GHIM THU MUC VAO THANH TASKBAR
TASBAR
Taskbar (thanh tác vụ) trên Windows không cho phép bạn ghim trực tiếp một thư mục nào đó nhưng bạn có thể ghim một shortcut với đường dẫn đến một thư mục bất kỳ. Cùng làm với Tin học Số các bạn nhé 

Bước 1: Nhấn chuột phải lên màn hình Desktop chọn New -> Shortcut .
Nhấn chuột phải lên màn hình Desktop chọn New -> Shortcut

Bước 2: Nhấn nút Browse… sau đó tìm đến thư mục bạn muốn ghim xuống Taskbar rồi nhấn nút OK .

Bước 3: Sau khi chọn thư mục ở bước 2 xong, đường dẫn của thư mục đó sẽ xuất hiện trong khung Type the location of the item:
Lúc này bạn nhập thêm từ Explorer và dấu cách vào phía trước đường dẫn này.
Ví dụ đường dẫn của thư mục là G:\Backup\Setup thì bạn nhập thêm sẽ được như sau: Explorer G:\Backup\Setup
Nhập xong, bạn nhấn nút Next để tiếp tục.

Bước 4: Nhập tên cho shortcut của thư mục sắp tạo trong khung Type name for this shortcut rồi nhấn nút Finish.

Bước 5: Lúc này bạn sẽ thấy một Shortcut thư mục mới được tạo trên màn hình Desktop.

Bước 6: Cuối cùng bạn chỉ cần kéo shortcut thư mục này (nhấn, giữ, kéo) xuống thanh Taskbar như bình thường.
Ngoài rabạn cũng có thể thay đổi biểu tượng của shortcut thư mục vừa tạo ở trên (làm trước khi kéo shortcut xuống thanh taskbar) bằng cách nhấn chuột phải lên shortcut thư mục vừa tạo chọn Properties .
Lúc này biểu tượng của shortcut sẽ đổi qua hình bạn chọn, bước tiếp theo là bạn kéo shortcut xuống thanh taskbar như bình thường.
Để bỏ ghim shortcut thư mục bất kỳ, bạn chỉ cần nhấn chuột phải lên shortcut đó chọn Unpin from taskbar .

Chúc các bạn thành công.


Còn rất nhiều mẹo tin học, các bạn xem ngay tại đây!

0 comments:

Đăng nhận xét

 
//PART 2